Đọc tên các loài hoa bằng tiếng Anh theo bảng chữ cái!

Bên cạnh kiến thức về ngữ pháp, từ vựng là một trong những kiến thức tối quan trọng đối với người học khi tiếp xúc với thứ ngôn ngữ phổ biến toàn thế giới này.

Bài viết liên quan: Tên các loài hoa bằng tiếng Anh

Chữ cái

Tên loài hoa bằng tiếng Anh

Ý nghĩa

A Azalea Đỗ quyên
Arum Lily Hoa loa kèn
Accadia Hoa Bán Nguyệt Diệp
Amaranth Hoa Bách Nhật
Andromedas Hoa Sao Tiên Nữ
Air plant Hoa Sống đời
Anthurium Hoa Hồng Môn
B Blue butterfly Hoa Cánh tiên
Bower of Beauty Hoa Đại
Belladonna Lily Hoa Huyết Huệ
Bleeding Heart Flower Hoa Huyết Tâm
Beallara Orchid Hoa Lan Beallara
Brassidium Hoa Lan Brassia
Brassavola nodosa Lan Dạ Nương
Beeplant Hoa Màng Màng
Bird of Paradise Flower Hoa Thiên Điểu
Begonia Hoa Thu Hải Đường
C Columbine Hoa Bồ Câu
Cherry blossom Hoa Đào
Clock Vine Hoa Hài Tiên
Coelogyne pandurata Hoa Lan Thanh Đam
Coelogyne Mooreana Hoa Lan Thanh Đam Tuyết Ngọc
Cockscomb /Celosia Hoa Mồng Gà
Crocus Hoa Nghệ Tây
Confederate Rose Hoa Phù Dung
Cannonball Hoa Sala
Crabapple Hoa Táo Dai
Chinese Sacred Lily Hoa Thủy Tiên
Coral Vine Hoa Tigon
Camellia Hoa Trà My
Cactus Flowers Hoa Xương rồng
Crown Of Thorns Flower Hoa Xương rồng bát tiên
D Dendrobium hancockii Hoa Hoàng Thảo Trúc
Dendrobium nobile Hoa Lan Hoàng Thảo
Dendrobium chrysotoxum Hoa Lan Kim Điệp
Dendrobium Hoa Lan Rô
Dendrobium densiflorum Hoa Lan Thủy Tiên
Daffodil Hoa Thủy Tiên Vàng
Dahlia Hoa Thược Dược
Desert Rose Hoa Sứ Thái Lan
E Enpidendrum Burtonii Hoa Lan Burtonii
Epihyllum Hoa Quỳnh
F Frangipani Hoa Sứ Đại
Fusia Hoa Vân Anh/ Bông Lồng Đèn
Forget Me Not Hoa Lưu Ly
G Gardenia Hoa Dành Dành
Gelsemium Đoạn Trường Thảo
Golden chain tree Hoa Hoàng Thiên Mai
Gold Shower Hoa Kim Đồng
Gazania Hoa Ngọc Châu
Glorybower Hoa Ngọc Nữ
H Hoya Hoa Cẩm Cù
Hydrangea/ Hortensia Hoa Cẩm Tú Cầu
Hibiscus Hoa Dâm Bụt
Heliconia Firebird Hoa Hoàng Điệp
Honeysuckle Hoa Kim Ngân
Helwingia Hoa Thanh Giáp Điệp
I Iris Hoa Diên Vỹ
Impatiens Hoa Móng Tay
Italian aster Hoa Thạch Thảo
Ixora Hoa Trang
J Japanese Rose Hoa Lệ Đường
Jasmine Hoa Nhài
Jade Vine Hoa Móng Cọp
Jacaranda obtusifolia Hoa Phượng Tím
Jamaican feverplant Hoa Quỷ Kiến Sầu
L Lilium Longiflorum Hoa Bách Hợp
Lagerstroemia Hoa Bằng Lăng
Lady’s Slipper Lan Hài Tiên
Laelia Lan Laelia
Lotus Hoa Sen
Lantana Hoa Trâm Ổi
Morning Glory Hoa Bìm Bìm
M Mum Hoa cúc
Magnolia Hoa Mộc Lan
Moss rose Hoa Mười Giờ
Milkwood pine Hoa Sữa
Marigold Hoa Vạn Thọ
N Nautilocalyx Hoa Cẩm Nhung
Nasturtium Hoa Sen Can
O Oncidium Lan Vũ Nữ
Ochna integerrima Hoa Mai
Oleander Hoa Trúc Đào
P Petunia Hoa Dã Yên Thảo
Passion Flower Hoa Lạc Tiên
Phalaenopsis Hoa Lan Hồ Điệp
Peony Hoa Mẫu Đơn
Pink Lasiandra Hoa Mua
Penstemon Hoa Son Môi
Paris polyphylla Thất Diệp Nhất Chi Hoa
Poinsettia Hoa Trạng Nguyên
R Rose Hoa Hồng
Rose Periwinkle Hoa Dừa Can
Rhynchostylis gigantea Hoa Lan Ngọc Điểm
Rampion Hoa Móng Quỷ
Rose Myrthe Hoa Sim
S Sun Drop Flower Hoa Giọt nắng
Sword Orchid Hoa Địa Lan
Succulent flower Hoa Sỏi
Scarlet Mallow Hoa Tí ngọ
Star Glory Tóc Tiên
T Thunbergia grandiflora Hoa Cát Đằng
Torch lily Hoa Huệ
Treasure Flower Hoa Ngọc Châu
TickleMe Plant Hoa Trinh Nữ
Texas Sage Tuyết Sơn Phi Hồng
Tulip Hoa Uất Kim Hương
W Winter Rose Hoa Đông Chí
Witch Hazel Hoa Đông Mai
Water hyacinth Hoa Lục Bình
Wrightia Hoa Mai Chỉ Thiên
Wondrous Wrightia Hoa Mai Chiếu Thủy
Winter daphne Hoa Thụy Hương
Wisteria Hoa Tử Đằng
Water Lily Hoa Súng

Sưu tầm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN