Những câu CÁM ƠN trong Tiếng Anh mà bạn nên biết!

Lời cám ơn luôn là điều không thể thiếu trong cuộc sống để thể hiện lòng biết ơn hoặc đánh giá cao công sức của người đã giúp đỡ mình.

TRONG GIAO TIẾP THÔNG THƯỜNG

Thank you! – Cảm ơn!

Thanks! – Cảm ơn!

Thank you very much! – Cảm ơn rất nhiều!

Thanks a lot! – Cảm ơn rất nhiều!

That’s very kind of you. –  Anh/chị thật tốt.

You’re so helpful. – Anh/chị thật tốt

Thanks for your kind words! – Cảm ơn anh/chị đã góp ý/chỉ bảo.

Thank you for coming here today! – Cảm ơn đã đến đây ngày hôm nay.

TRONG NHỮNG TÌNH HUỐNG TRANG TRỌNG, LỊCH SỰ

How kind you are to help me. – Thật tốt khi bạn có thể giúp tôi.

Thank you for spending time with me. – Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi.

Thank you for talking the trouble to help me. I do appreciate it. – Cảm ơn đã chia sẻ với tôi vấn đề này. Tôi thực sự trân trọng điều đó.

Many thanks for your assistance in our project. – Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị trong dự án của chúng tôi.

SỬ DỤNG TRONG VĂN VIẾT TRANG TRỌNG

Many thanks for your email. – Cảm ơn email của anh/chị.

I was so pleased to hear from you. –  Tôi rất vui mừng khi nghe tin từ anh/chị.

I greatly appreciate your kind words. –  Tôi rất trân trọng thông tin của anh/chị.

I am very thankful that you are considering my problem. – Tôi rất cảm ơn khi anh/chị đã cân nhắc vấn đề của tôi.

Thank you for your consideration. – Cảm ơn sự cân nhắc của anh/chị.

 

 

Sưu tầm