Học tiếng Anh qua chuyện ngắn: “God! Can I have a penny?”

Học tiếng Anh qua truyện ngắn là một phương pháp học rất hay và hiệu quả. Thông qua truyện ngắn, bạn có thể mở rộng thêm vốn từ vựng, ngữ pháp một cách tự nhiên và không gây nhàm chán.

Trước hết hãy cùng xem qua một số từ vựng sau:

1. Eyebrow (n) /ˈaɪbraʊ/: lông mày
2. Wander (v) /ˈwɒndə/: đi thơ thẩn, đi lang thang
3. Ponder (v) /ˈpɒndə/: suy ngẫm, trầm tư
4. Penny (n) /ˈpenē/: đồng xu
5. Worth (n) /
wərTH/: giá trị

Bản tiếng Anh

Give me a second

A man was wandering in the woods, pondering all the mysteries of life and his own personal problems. The man couldn’t find the answers, so he sought help from God.

“God. You there, God?” he asked.
“Yes. What is it, my son?” God answered.
“Mind if I ask a few questions ?” the man asked.
“Go ahead, my son, anything.”
“God, what is a million years to you ?”
God answered, “A million years to me is only a second.”
The man asked, “God, what is a million dollars worth to you.”
God replied, “A million dollars to me is worth only a penny.”
The man lifted his eyebrows and asked his final question.
“God, can I have a penny?”
God answered, “Sure, give a second”.

————————————
Bản tiếng Việt
Chờ ta một giây thôi 

Một người đi lang thang trong rừng suy nghĩ về những điều thần bí của cuộc sống và những vấn đề riêng tư của anh ta. Người đó không thể tìm ra câu trả lời, do đó anh ta tìm Chúa.

“Chúa thân mến, Chúa có đấy không?” anh ta hỏi.
“Ta đây. Con cần gì hả con trai?” Chúa trả lời.
“Con có thể hỏi Chúa mấy điều được không?” anh ta hỏi tiếp.
“Cứ hỏi đi, con trai của ta. ”
Anh ta hỏi: “Chúa thân mến, một triệu năm với Người là bao nhiêu?”
Chúa trả lời: “Một triệu năm với ta chỉ là một giây. ”
Anh ta hỏi tiếp:”Chúa thân mến, một triệu đô-la với Người là bao nhiêu?”
Chúa đáp: “Một triệu đô-la với ta chỉ là một xu. ”
Người đàn ông nhướn mày lên và hỏi câu hỏi cuối cùng.
“Chúa có thể cho con một xu được không?”
Chúa đáp: “Được chứ, chờ ta một giây thôi. ”

 

 

Sưu tầm