Động từ tiếng Anh về lau dọn và sửa chữa trong nhà.

Động từ tiếng Anh về lau dọn và sửa chữa trong nhà

“Make the bed” là dọn giường, “take out the rubbish” chỉ hành động đổ rác, “wipe off table” là lau bàn.

STT Từ vựng Nghĩa
1 fold (the scarf) gập (khăn)
2 iron
3 hang treo, móc
4 dry phơi, làm khô
5 make (the bed) dọn (giường)
6 change (the sheets) thay (vỏ gối)
7 vacuum hút bụi
8 take out (the rubbish/garbage) đổ (rác)
9 wipe off (the table) lau (bàn)
10 scrub chùi rửa
11 repair sửa chữa
12 tighten siết vào (vặn chặt ốc)
13 nail đóng đinh
14 drill khoan

Nguồn: sưu tầm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN