Cách nói thay thế thể hiện phép lịch sự trong tiếng Anh nên nhớ!

Cách nói thay thế thể hiện phép lịch sự
thay vì nói ‘I want a hamburger’, bạn có thể nói ‘I’d like a hamburger’ để thể hiện phép lịch sự với người đối diện.

 

Nguồn: Sưu tầm