Bảng chỉ dẫn đường bằng tiếng Anh!

Bảng chỉ dẫn đường bằng tiếng Anh

Turn left, turn right, go straight ahead trong tiếng Anh lần lượt có nghĩa là rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng.

Giải thích: 

Turn left: Rẽ trái

Turn right: Rẽ phải

Go straight ahead: Đi thẳng

Go past: Đi ngang qua

Cross: Đi qua (từ bên này sang bên kia)

At the corner of: Ở góc

Next to: Ngay cạnh

Opposite: Đối diện

Between: Ở giữa

 

Nguồn: Sưu tầm