Cách nói thay thế thể hiện phép lịch sự trong tiếng Anh!

Thay vì nói ‘I want a hamburger’, bạn có thể nói ‘I’d like a’ để thể hiện phép lịch sự với người đối diện bạn nên nhớ.

 

Sưu tầm