10 thành ngữ thú vị liên quan đến đồ ăn!

10 thành ngữ thú vị liên quan đến đồ ăn

“To go bananas”, “piece of cake”, “as red as a cherry” là những thành ngữ thú vị liên quan đến đồ ăn.

 

 

Sưu tầm