Tên gọi các loại bàn trong tiếng Anh đơn giản và dễ nhớ!

Little boy doing homework on table illustration

Tên gọi các loại bàn trong tiếng Anh

“Conference table” là bàn hội nghị, “dining room table” chỉ bàn ăn, “dressing table” chỉ bàn trang điểm.

 

Nguồn: Sưu tầm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN