Những từ vựng có thể thay thế ‘fast’ trong tiếng Anh.

Những từ vựng thay thế ‘fast’ trong tiếng Anh như:
“Quick”, “speedy” hay “rapid” là những tính từ thông dụng với nghĩa nhanh chóng.

 

Nguồn: Sưu tầm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN