Những từ chỉ đơn vị đo lường đơn giản trong tiếng Anh!

Những từ chỉ đơn vị đo lường trong tiếng Anh

Để nói về lượng nước, sữa hay soda, bạn có thể dùng “a glass of water/milk/soda” (một cốc).

 

Nguồn: Sưu tầm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN